Hoạt động chuyên môn

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BẠC LIÊU TỔ CHỨC HỘI THAO VÀ HỘI DIỄN VĂN NGHỆ HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2024

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BẠC LIÊU TỔ CHỨC HỘI THAO VÀ HỘI DIỄN VĂN NGHỆ HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2024

 •   29/06/2024 09:57:00 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 hàng năm luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc đẩy mạnh phong trào đấu tranh bài trừ tệ nạn ma túy. Bởi vì, ma túy gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho bản thân người sử dụng, bao gồm sức khỏe, tinh thần, đạo đức và pháp luật. Gia đình và xã hội cũng phải gánh chịu những tổn thất nặng nề do ma túy gây ra. Ma túy còn là nguyên nhân phát sinh tội phạm, lây nhiễm các căn bệnh xã hội HIV/AIDS; suy kiệt nòi giống, suy đồi về đạo đức nhân cách con người.
Chi bộ V tổ chức Hội nghị triển khai kết luận, chỉ thị của Trung ương và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9

Chi bộ V tổ chức Hội nghị triển khai kết luận, chỉ thị của Trung ương và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9

 •   24/06/2024 09:53:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/5/2024, tại Hội trường Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu, Chi ủy Chi bộ V tổ chức Hội nghị triển khai kết luận, chỉ thị của Trung ương và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9.
Tăng cường công tác dạy nghề cho người cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu

Tăng cường công tác dạy nghề cho người cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu

 •   12/06/2024 01:34:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Dạy nghề cho người cai nghiện là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Cơ sở đã và đang thực hiện trong suốt thời gian qua. Đây chính là việc cần thiết nhằm giúp người nghiện ma túy có một công việc ổn định sau khi tái hòa nhập cộng đồng.
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BẠC LIÊU TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BẠC LIÊU TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

 •   04/05/2024 09:03:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan là một nhiệm vụ thường xuyên nhằm giúp học viên không ngừng nâng cao hiểu biết, qua đó tuân thủ và thực hiện tốt nội quy, quy chế quản lý cai nghiện tại Cơ sở.
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU TỔ CHỨC LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU TỔ CHỨC LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY

 •   03/05/2024 04:40:00 PM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/4/2024, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Giám đốc Sở về việc điều động, luân chuyển.
ĐOÀN CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ CAI NGHIÊN MA TÚY TỈNH BẠC LIÊU

ĐOÀN CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ CAI NGHIÊN MA TÚY TỈNH BẠC LIÊU

 •   17/04/2024 01:29:00 PM
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 15/4, đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng tham dự có lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và UBND thành phố Bạc Liêu đã có buổi làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu.
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY PHỐI HỢP TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TỔ CHỨC LỚP NGHỀ “CHẾ BIẾN LẠNH THỦY SẢN”

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY PHỐI HỢP TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TỔ CHỨC LỚP NGHỀ “CHẾ BIẾN LẠNH THỦY SẢN”

 •   15/04/2024 02:40:00 PM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch công tác dạy nghề năm 2024 cho học viên đang chữa trị cai nghiện ma túy tại Cơ sở, nhằm giúp học viên sau khi hoàn thành thời gian chấp hành quyết định và về hòa nhập cộng đồng có thể phát huy kiến thức của mình đã học, tìm kiếm được việc làm và phòng chống tái nghiện.
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BẠC LIÊU TỔ CHỨC GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI VÀ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÁC QUY TRÌNH CAI NGHIỆN CHO HỌC VIÊN QUÝ I/2024

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BẠC LIÊU TỔ CHỨC GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI VÀ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÁC QUY TRÌNH CAI NGHIỆN CHO HỌC VIÊN QUÝ I/2024

 •   15/04/2024 02:23:00 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21 tháng 3 năm 2024 Cơ sở tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại và khảo sát đánh giá các quy trình cai nghiện cho học viên quý I/2024. Đến dự và chỉ đạo chương trình có ông Huỳnh Văn Khắp, Phó Giám đốc Cơ sở cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn và 111 học viên.
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BẠC LIÊU TỔ CHỨC GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI VÀ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÁC QUY TRÌNH CAI NGHIỆN CHO HỌC VIÊN QUÝ I/2024

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BẠC LIÊU TỔ CHỨC GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI VÀ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÁC QUY TRÌNH CAI NGHIỆN CHO HỌC VIÊN QUÝ I/2024

 •   04/04/2024 09:47:00 AM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
  Ngày 21 tháng 3 năm 2024 Cơ sở tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại và khảo sát đánh giá các quy trình cai nghiện cho học viên quý I/2024. Đến dự và chỉ đạo chương trình có ông  Huỳnh Văn Khắp - Phó Giám đốc Cơ sở cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn và 111 học viên.
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BẠC LIÊU PHỐI HỢP PHÒNG PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BẠC LIÊU PHỐI HỢP PHÒNG PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 •   25/03/2024 01:55:00 PM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Cơ sở Cai nghiện ma túy hối hợp với Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức tuyên truyền một số nội dung của Luật phòng, chống ma túy 2021 và giáo dục “Kỹ năng phòng ngừa tái nghiện” cho học viên tại Cơ sở năm 2024
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BẠC LIÊU NĂM MỚI GIÁP THÌN, NGHĨA TÌNH, TRÁCH NHIỆM

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BẠC LIÊU NĂM MỚI GIÁP THÌN, NGHĨA TÌNH, TRÁCH NHIỆM

 •   27/02/2024 03:55:00 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp tốt với các đơn vị trong công tác đẩy mạnh hoạt động tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội;đưa người nghiện ma túy vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết định của Tòa án, vận động cai nghiện tự nguyện nhằm góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự để nhân dân chuẩn bị vui xuân Giáp Thìn năm 2024.
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2024

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2024

 •   27/02/2024 03:06:00 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 30/01/2024 Cơ sở Cai nghiện ma túy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ông Đinh Xuân Phượng – Phó giám đốc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BẠC LIÊU TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BẠC LIÊU TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

 •   22/02/2024 09:42:00 AM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Hòa cùng khí thế thi đua sôi nổi của Đảng bộ và nhân nhân trong Tỉnh thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân cho học viên
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT 20/11

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT 20/11

 •   28/11/2023 08:13:00 AM
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/11 là ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam, để tôn vinh các thầy giáo, cô giáo và những người làm giáo dục là ngày thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt.
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BẠC LIÊU TẬP HUẤN NÂNG CAO CÔNG TÁC TƯ VẤN, ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN MA TÚY

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BẠC LIÊU TẬP HUẤN NÂNG CAO CÔNG TÁC TƯ VẤN, ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN MA TÚY

 •   09/11/2023 08:20:00 AM
 •   Đã xem: 647
 •   Phản hồi: 0
Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bạc Liêu phối hợp Trường Đại học lao động xã hội tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng cho viên chức làm công tác xã hội ở Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 CHO HỌC VIÊN NỮ

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 CHO HỌC VIÊN NỮ

 •   09/11/2023 07:26:00 AM
 •   Đã xem: 362
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 20/10 Cơ sở tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 cho học viên nữ đang học tập, lao động trị liệu tại Cơ sở
Quang cảnh buổi khai giảng

Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu tổ chức Lễ khai giảng lớp sửa chữa xe gắn máy cho 30 học viên tại Cơ sở

 •   11/10/2023 08:32:00 AM
 •   Đã xem: 483
 •   Phản hồi: 0
Được sự cho phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, ngày 11 tháng 9 năm 2023 Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu tổ chức khai giảng lớp “Sửa chữa xe gắn máy” cho 30 học viên tại Cơ sở
Bế giảng lớp dạy nghề kỹ thuật nuôi gia cầm cho học viên tại Cơ sở

Bế giảng Lớp học nghề “Kỹ thuật nuôi và phòng trừ bệnh gia cầm” cho học viên đang học tập, lao động tại Cơ sở

 •   24/08/2023 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 512
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04 tháng 8 năm 2023 Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức bế giảng lớp dạy nghề “Kỹ thuật nuôi và phòng trừ bệnh cho gia cầm”.
Quang cảnh Hội thi tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2023

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2023

 •   27/06/2023 04:38:00 PM
 •   Đã xem: 809
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 623/SLĐTBXH-PCTNXH, ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội về việc “Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023”. Trên cơ sở kế hoạch số 27/KH-CSCNMT, ngày 08 tháng 02 năm 2023 về việc “Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và giảng dạy chuyên đề cho học viên tại Cơ sở năm 2023”

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây